Bellavista Illa
Arquitectura i urbanisme
Bellavista Illa Arquitectes és un despatx d'Arquitectura obert fa més de 50 anys al centre de Granollers.
Treballem per particulars, empreses promotores i administracions públiques.
Posem el professional qualificat per cada treball i adaptem la feina a les necessitats de cada client.
Oferim tot el treball tècnic necessari per a la realització d'obres d'edificació i urbanització.
Des de petits treballs com informes, expedients tècnics o assessorament per a petites reparacions; fins a projectes complexes que requereixin la intervenció de diferents especialitats professionals.
Identificació del sòl (finques, solars, parecel·les), medició, topografia, qualificació, planejament, ordenació, redacció del projecte d’edificació, residencial, comercial, industrial o d’equipament públic; seguiment i control de l'execució i del cost econòmic de l'obra fins a la ocupació i utilització a que vagi destinada.
Redacció del planejament, reparcel·lació o compensació, redacció dels projectes d’urbanització i direcció i control d’execució i dels costos de les obres fins a la recepció definitiva.
Tramitem la gestió de la tramitació i execució de les obres, la tramitació de llicències municipals, llicències d'organismes oficials de la Generalitat i de l'Estat necessàries.
Qualsevol projecte, qualsevol dubte que es plantegi respecte una finca, solar, parcel·la, edifici, construcció, podem orientar-lo professionalment per encaminar el millor projecte i la millor solució.

La nostra experiència, l’obra executada i els resultats obtinguts, que han quedat en les ciutats i pobles on hem treballat, és el nostre aval, que podeu veure uns exemples en aquesta pàgina i amb les dades que us podem facilitar visitar directament en la realitat per comprovar el que aquí descrivim gràfica i descriptivament.