Bellavista Illa
Arquitectura i urbanisme
🢐

Urbanització del Sector X

Lledoner, Granollers
Promotor: Junta de compensació Sector X

Direcció de l’execució, control econòmic de l’obra, control de qualitat
Superfície urbanitzada: 118.624,46 m²
Pressupost: 12.032.572,45 €
Final de les obres: Octubre 2012