Bellavista Illa
Arquitectura i urbanisme
🢐

Edifici plurifamiliar

Promotor: Inverco SL
Pl. Pau Picasso, Montornès

Projecte, direcció, estudi de seguretat i coordinació
19 habitatges / 3 locals / 19 places d'aparcament

Superfície: 2.986,36 m²
Pressupost: 926.176,61 €
Inici de les obres: setembre 2005
Final de les obres: Juliol 2017