Bellavista Illa
Arquitectura i urbanisme
🢐

Edifici d'habitatges unifamiliar entre mitgeres

Cardedeu
Promotor: Imersa Patrimonial SL

Direcció d'execució, control de qualitat, estudi de seguretat i coordinació
Superfície: 242 m²
Final de les obres: Octubre 2018