Bellavista Illa
Arquitectura i urbanisme
🢐

Ampliació de nau industrial

Cardedeu
Promotor: Persentili Internacional SL

Direcció d'execució, estudi de seguretat i coordinació
Superfície d'ampliació: 702 m²
Superfície de reforma: 205 m²
Final de les obres: Juliol 2019