Bellavista Illa
Arquitectura i urbanisme
🢐

Reforma interior d'habitatge

Granollers Centre
Promotor: INVERFEIRO SL

Reforma interior d'habitatge, redistribuint espais interiors, aconseguint millores en termes d’accessibilitat i d’eficiència energètica.
Superfície útil: 139 m²
Final de les obres: Gener 2021