Bellavista Illa
Arquitectura i urbanisme
🢐

Edifici unifamiliar entre mitgeres


Carrer Brasil, Granollers
Promotor particular

Projecte, direcció, estudi de seguretat i coordinació
Superfície: 335,21m²
Final de les obres: Abril 2003