Bellavista Illa
Arquitectura i urbanisme
🢐

Reforma de façanes

Pg de la muntanya, Granollers
Promotor: Comunitat de propietaris

Reforma de les façanes principal i posterior d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres