Bellavista Illa
Arquitectura i urbanisme
🢐

Edifici Plurifamiliar

Promotor: Font Verda SA
c/ Illes Medes, Les Franqueses del Vallès

22 habitatges, 30 places d'aparcaments
Superfície: 2.871,30 m²
Pressupost: 985.192,71 €
Inici de les obres: setembre 2005
Final de les obres: Desembre 2006