Bellavista Illa
Arquitectura i urbanisme
🢐

Remodelació de la Plaça Alfaras

Pl Josep Maria Alfaras Prat, Sant Celoni
Promotor: Ajuntament de Sant Celoni

Projecte, direcció d'obra, direcció executiva i coordinació de seguretat i salut.
Es tracta d'una remodelació de la plaça en superfície, tot potenciant l'amplitud de l'espai i donant prioritat als vianants. Es planteja fer una remunta de manera que tota la plaça queda al mateix nivell afavorint així la mobilitat dels vianants a la vegada que es manté la circulació de vehicles de manera controlada i deixant un recorregut prioritari delimitat respecte a la zona de vianants amb arbrat i mobilitari urbà. Al paviment es destaca amb llamborda de recuperació la zona de la torre de ca l'Aymar per tal d'enfatitzar-la amb un tractament més singular.
Superfície urbanitzada: 1.092 m²
Pressupost: 98.030 €
Final de les obres: Juliol 2020