Bellavista Illa
Arquitectura i urbanisme
🢐

Nau industrial

Cardedeu
Promotor: Persentili Internacional SL

Projecte, direcció, estudi de seguretat i coordinació
Superfície construïda: 3.431,91m²
Final de les obres: Novembre 2005