Bellavista Illa
Arquitectura i urbanisme
🢐

Urbanització del Sector Z

Les Franqueses del Vallès
Promotor: Propietaris del sector

Projecte de compensació, projecte d’urbanització, direcció, estudi de seguretat i coordinació
Superfície construïda: 53.046 m²
Pressupost: 257.560.268 pts
Final de les obres: 1992